Strona główna

O Nas

Celem Centrum Przedsiębiorczości będzie prowadzenie działalności promocyjno – popularyzatorskiej we współpracy z praktyką gospodarczą w zakresie przedsiębiorczości.

Zakres działalności Centrum Przedsiębiorczości:

 • promowanie projektów badawczych dotyczących szeroko pojętej problematyki przedsiębiorczości,
 • przygotowywanie projektów dydaktycznych z zakresu przedsiębiorczości,
 • rozpowszechnianie wyników badań
 • promowanie projektów badawczych dotyczących szeroko pojętej problematyki przedsiębiorczości,
 • przygotowywanie projektów dydaktycznych z zakresu przedsiębiorczości,
 • rozpowszechnianie wyników badań dotyczących przedsiębiorczości oraz dobrych praktyk krajowych i zagranicznych,
 • wzmocnienie kompetencji Wydziału Zarządzania w zakresie badań przedsiębiorczości oraz edukacji przedsiębiorczej, aby Wydział Zarządzania zwiększył swoją rolę jako ośrodka badającego, wspierającego i promującego przedsiębiorczość zarówno w ramach Uniwersytetu, jak i poza nim,
 • budowanie relacji z innymi jednostkami Uczelni, instytucjami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcami, które mają na celu wsparcie kształtowania kompetencji przedsiębiorczych oraz powstawania i rozwoju firm, a także wsparcie innych programów tworzonych w tym zakresie,
 • stymulowanie współpracy pomiędzy nauką a biznesem i wspomaganie działalności i rozwoju przedsiębiorstw,
 • promocja przedsiębiorczości i propagowanie postaw przedsiębiorczych w społeczności akademickiej,
 • organizowanie warsztatów, seminariów sympozjów związanych z przedsiębiorczością i promujących przedsiębiorczość.

Centrum Przedsiębiorczości zaprasza do współpracy przedsiębiorców, osoby odpowiedzialne za wdrażanie przedsiębiorczości organizacyjnej oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Współpraca będzie realizowana na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.